Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 01.05.2019 R.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Sklep internetowym IdeaKix (dalej „Sklep”) dostępnym jest pod adresem strony internetoweji www.ideakix.com należy do Wojciecha Dery i Michała Blody, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Idea Kix S.C., ul. Bożego Ciała 24, 30-059 Kraków, NIP: 676245439, tel.:
  +48 536 434 666, email: bc24kix@gmail.com (dalej „ Sprzedawca”/„Administrator”).
  2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny obuwiem, odzieżą, akcesoriami (dalej „Odzież”), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
  3. Odzież może być również przygotowana na indywidualne zamówienie Klienta.
  4. Ilość i rodzaj Odzieży oferowana w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.
  5. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Odzieży bez wad.
  6. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest na terytorium całego świata.
  7. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  8. Prezentowana na stronie Sklepu Odzież stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
  9. Wszystkie ceny Odzieży zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


ROZDZIAŁ II – DEFINICJE

§ 2.

 1. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
  Sklep – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.ideakix.com w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość,
  2. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (dalej„Konsument”), a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Przedsiębiorca” ), korzystającą ze Sklepu,
  3. Odzież – oznacza rzeczy ruchome będące wszelkiego rodzaju odzieżą damską i męską, wyprodukowaną przez Sprzedawcę w tym przygotowywaną na indywidualne zamówienie Klienta, obejmującą również dodatki (np. plecaki, torby) oraz obuwie, objęte przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
  4. Koszyk – elektroniczny koszyk w którym Klient ma możliwość przechowywania wybranej Odzieży do momentu złożenia Zamówienia i dokonania płatności.
  5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  6. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie.
  8. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia.


ROZDZIAŁ III – WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 3.

Do korzystania ze Sklepu, konieczne jest posiadanie oprogramowania, w szczególności:
1. Przeglądarki internetowej typu Mozila Firefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
2. Minimalnej rozdzielczości ekranu monitora 1024×768 pikseli,
3. Połączenia z siecią Internet,
4. Aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,
5. Włączonej obsługi JavaScript oraz plików Cookies.

§ 4.

Klient poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, że:
1. Zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
2. Zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;
3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu oraz pod formularzem zamówienia,
4. ewentualnie wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera,

§ 5.

Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.


ROZDZIAŁ IV PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§6.

Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności.

§7.

1. Klient może składać Zamówienie za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie lub kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej email: bc24kix@gmail.com

2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane za pomocą formularza zamówień przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienie składane za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmowane są w dni robocze w godzinach 12:00 – 19:00.

4. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

5. W celu złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie, Klient powinien wykonać następujące czynności:
1. Wybrać Odzież i odpowiedni rozmiar oraz użyć przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,
2. Przejść do Koszyka i wybrać sposób płatności oraz dostawy,
3. Zaakceptować niniejszy Regulamin oraz oświadczenia dostępne pod formularzem zamówień,
4. Użyć przycisku „PRZEJDŹ DALEJ” oraz uzupełnić dane osobowe obejmujące:
1. Imię i nazwisko/ nazwę firmy,
2. Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
3. Numer telefonu,
4. Adres poczty elektronicznej email,
5. Ewentualnie NIP.
5. Na koniec użyć przycisku „ZAMAWIAM”.
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on od Sprzedawcy wiadomość email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dot. sposobu płatności oraz terminu dostawy zamówionej Odzieży.

§8.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem.
2. Zamówienie nieopłacone w terminie 2 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą.
3. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, drogą telefoniczną oraz mailową.

§9.

1. Aktualne sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie oraz podczas składania Zamówienia.
2. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
1. Zwykły przelew (wpłata na konto)
2. Płatności elektroniczne i kartą kredytową
3. Zwykły przelew należy wykonać na numer rachunku: ING BANK 30 1050 1445 1000 0092 1135 0559
4. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi:
1. Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. św. Marcin 73/6, 61808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437 oraz NIP 7773061579.
2. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 7792308495.
3. Paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L2449, Luxembourg.
4. Twisto – spółkę Twisto Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 zł.

§10.

1. Każdy Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy bezpłatnego Newslettera w trakcie składania Zamówienia lub na stronie Sklepu.
2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje po podaniu w formularzu zamówień adresu poczty elektronicznej Klienta, na który ma być przesyłany Newsletter i akceptacji oświadczenia.
3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej email: bc24kix@gmail.com


ROZDZIAŁ V DOSTAWA ODZIEŻY/BUTÓW

§11.

1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia Odzieży z pośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia
2. Termin realizacji Zamówienia w Sklepie, jest dostępny w opisie wybranej Odzieży oraz w trakcie składania Zamówienia. Termin ten jest podany w dniach roboczych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia z Klientem indywidualnie terminu realizacji Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia, o czym każdorazowo poinformuje Klienta.
5. Opłata za dostawę Odzieży jest dostępna w trakcie składania Zamówienia, w Sklepie oraz niniejszym Regulaminie.
6. Klient może skorzystać z dostępnych form dostawy:
1. Odbiór osobisty w Krakowie przy ul. Bożego Ciała 24 - w sklepie stacjonarnym IdeaKix/BC24,
2. Kurier UPS w cenie 16 zł na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 75 zł na terenie Unii Europejskiej i 250 zł na terenie reszty świata.
7. Przewidywany termin dostarczenia do Klienta zamówionej Odzieży za pośrednictwem:
1. Kuriera UPS wynosi 2-5 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i 5-10 dni na terenie Unii Europejskiej, w sprawie terminu dostarczenie przesyłki na terenie reszty świata prosimy o kontakt telefoniczny +48 536 434 666 lub mailowy: bc24kix@gmail.com

.

§12.

1. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionej i opłaconej Odzieży, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Klientem może:
1. Przesłać ponownie Odzież
2. Dokonać zwrotu Klientowi kosztów zamówionej Odzieży po uprzednim potrąceniu kosztów odesłania przesyłki do Sprzedającego odpowiednio w wysokości określonej w § 13 ust. 2.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych kosztów na które składają się koszt odesłania Odzieży do Sprzedającego w wyniku nie odebrania jej przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem podanym w § 13 ust. 


§13.

1. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia Odzieży w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
2. Koszty dostawy Odzieży:
1. Odbiór osobisty – 0 zł, 2. Kurier UPS na terenie Polski – 16 zł, 3. Kurier UPS na terenie Unii Europejskiej – 75 zł, 
3. Ilości zamówionych sztuk Odzieży nie ma wpływu na koszt dostawy, który jest stały zgodnie z ust. 2 powyżej.
4. W przypadku wysyłki nie uwzględnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu dokonywana jest wycena indywidualna.

§14.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Odzieży, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Zamówiona Odzież  jest przygotowywana według indywidulanej specyfikacji Konsumenta.
3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym i Odzież nie nosi oznak używania.
4. Formularz odstąpieni od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Odzież na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Odzieży oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej wybranej formy dostawy Odzieży do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.
7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Odzieży, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną Odzież, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.
8. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres email: bc24kix@gmail.com. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.
10. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.


ROZDZIAŁ VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§15.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§16.

1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres email: bc24kix@gmail.com
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Odzieży z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
4. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu +48 536 434 666
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Odzieżą.
6. Reklamowaną Odzież należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.
7. Jeżeli Odzież mają wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Odzież wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
8. Ograniczenie wskazane w ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli Odzież była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Odzieży na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
9. Konsument może żądać usunięcia wady Odzieży na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Odzieży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
10. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
11. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
12. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Odzieży z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.
13. W przypadku zakupu odzieży przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Odzieży Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów